Kościół Miłosierdzia Bożego

Parafia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego została erygowana 17 stycznia 1983 roku przez bpa Józefa Rozwadowskiego, tego samego dnia mianowano na proboszcza parafii ks. Tadeusza Bednarka; parafia liczy ok. 26.000 mieszkańców. W latach 1986-1988 wybudowano murowaną nowoczesną plebanię. Budowę kościoła przy ul. K.K. Baczyńskiego 156 (wejście także od ul. Wici 57) rozpoczęto w 1988 roku, został poświęcony przez abpa Władysława Ziółka 25 grudnia 2000 roku. Równolegle z budową kościoła przystąpiono do budowy szkoły – Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, na terenie parafii (na tym samym placu kościelnym) znajduje się Dom Zakonny ss. Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Obecnie jest to Sanktuarium Miłosierdzia Bożego; przy parafii istnieją dwie szkoły: Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła i Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II.

Proboszczem parafii od 2015 roku jest ks. dr Marek Pluta.

Fot. Wojciech Grochowalski, 2018