Biblioteka Stowarzyszenia „Wiano”

Biblioteka jest jedną z trzech części składowych Stowarzyszenia „Wiano”: muzeum, archiwum, biblioteka.

Książki biblioteki znajdują się w szafach bibliotecznych na jednej ze ścian muzeum „Wiana”. Jest to ok. dwóch tysięcy woluminów głównie o tematyce militarnej, wojskowej, akowskiej. Została skompletowana przez założycieli muzeum w drodze zakupu i otrzymanych darów, wiele cennych książek przekazał Henryk Sipowicz-Bogowski oraz po śmierci Jerzego Urbankiewicza wdowa po Nim – p. Janina Urbankiewicz.

Z biblioteki można korzystać na miejscu.