AKTUALNOŚCI

Muzeum Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego „Wiano” im. ppłk. Jerzego Urbankiewicza znajduje się w budynku przylegającym do kościoła pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. K.K. Baczyńskiego 156 w Łodzi (Teofilów). Zostało utworzone w 1992 roku przez Jerzego Urbankiewicza i kolegów z wileńskiej AK. Na I piętrze jest sala muzealna i biblioteka, na II piętrze własne muzealne archiwum Okręgu Wileńskiego AK.

Muzeum czynne jest – można je zwiedzać – w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w godz. 10-12 oraz otwierane jest po telefonicznym umówieniu się z zarządem Stowarzyszenia. Oprowadzamy grupy, wygłaszamy prelekcje i lekcje historyczne.

W zbiorach muzeum znajdują się m.in.: dwa sztandary AK „Wiano”, broń biała, broń strzelecka (kilkanaście sztuk broni w tym broń osobista, karabiny, pistolety maszynowe, ręczne karabiny maszynowe używane w walce przez AK), ordery i odznaczenia, mundury, makieta wileńskiej Ostrej Bramy, urny z ziemią gdzie walczyli i polegli żołnierze kresowi AK, dział dot. łagrów sowieckich w których więziono żołnierzy kresowych AK, siodło kawaleryjskie wz. 1936 i in. eksponaty. W gablotach znajdują się wojenne pamiątki nadesłane przez żołnierzy AK, są to m.in.: granaty, taśmy nabojowe, poza wyżej wymienionymi m.in. dokumenty, krzyże wykonane z drewna i noszone w partyzantce, krzyż na jaki składano przysięgę w AK.

W archiwum znajduje się ok. 14 metrów dokumentacji zebranej przez ppłk. Urbankiewicza, w tym dokumenty i relacje żołnierzy kresowych AK, wspomnienia, zdjęcia, dokumenty polskich organizacji wileńskich w tym harcerskich, dokumentacja fotograficzna, komplety miesięcznika Trybuna Akowców Wileńskich „Wiano” (szesnaście roczników, pierwszy numer tego miesięcznika ukazał się w 1989 roku).

Na 7 lipca 2019 roku przewidziano zorganizowanie dużych uroczystości z okazji 75. rocznicy Operacji Ostra Brama (7-17 VII 1944) w Akcji „Burza”.

Kościół Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. K.K. Baczyńskiego 156, przy kościele funkcjonuje Muzeum Okręgu Wileńskiego AK „Wiano”